انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

انجمن حرفه هاي خاص بين المللي AIPP) ) تنها به يك دليل براي پيشبرد استانداردهاي حرفه اي در بازارهاي دارايي بين المللي 
 زماني كه شما ملاحضه مي كنيد كه شركت عضوي از AIPP است به اين معني است كه اين شركت مجرب و قديمي است و نشان مي دهد كه آنها به طور داوطلبي از اين استانداردها تبعيت كرده و با كد صنعتي محدود     مي شوند.

مسئوليت هاي خود را به عنوان يك خريدار به خاطر داشته باشيد.


 خريد از يكي از اعضاي AIPP  به اين معني نيست كه شما چشمان خود را بسته و پولتان را خرج كنيد- نمي توان هيچ تضمين يا گارانتي در مورد اين مراكز
 خريد ارائه كرد.

 زماني كه شما مي خواهيد چيزي را از جاي ديگري به غير از كشور خود بخريد ، بايد همچون كشور خود در زمان خريد از خريدي كه انجام مي دهيد اطلاعاتي داشته باشيد و از خود محافظت كنيد (مراقب خود باشيد )  به هر حال شما با توجه به اين حقيقت كه اعضاي ما به صورت داوطلبي با سيستم خود تنظيمي توافق كردهاند و هر يك از آنه قبل از اينكه پذيرفته شوند، به سطح قابل قبولي رسيدهاند ، به آسايش و راحتي خاصي مي رسيد در سال  2006و 19% درخواستها به دليل استعلام و تحقيق بيشتر رد شدند. در سال 2007، اين رقم به 21%  رسيد. همچنين تمام شركتها توافق كرده اند كه از طريق برنامه هاي انضباطي محدود شوند. 

ما در برابر اعضاي خود عملكردهايي را از خود نشان داديم و تا حد قابل قبول به انجام اين كار ادامه داديم.
تمام شركتها به خوبي عمل كردهاند و به صورت شفاف در هر دو زمينه شكايات انجام شده و شركتهاي عضو ، بحث كردند.
براي كيفي كردن عضويت شركتها ، ما در زمينه سابقه تجارت آنها در بازار بين المللي ( حداقل 3  سال سابقه ) سوال كرديم . نهايتا" برخي از اعضاء (شركتهاي عضو (  بر اساس فرد يا افراد اداره كننده شركت و سابقه آنها تعيين كيفيت شدند در موقعيت هاي ارشدتر و يا صنعت داشتن حداقل 3  سال سابقه و يا 5 سال در صنايع  مرتبط الزامي است. تمامي شركتهاي درخواست كننده بايد به خوبي( سه بخش ) بوده و اين بخش ها بايد هميشه مورد بررسي و مميزي قرار گيرند. به علاوه ، تمام اين شركتها بيانيه اي را امضا مي كنند كه طي آن مي پذيرند كه از تمامي قوانين كاربردي در هر كشور مرتبط تبعيت مي كنند كه شامل نياز به مجوز در هر زمان كه مورد نياز باشد است. امكان كنترل اين مساله كه آيا تمام مجوزهاي ارائه شده از سوي شركتهاي متقاضي اصل است وجود ندارد اما در صورتي كه اين مجوزها ي ارائه شده از سوي شركتهاي متقاضي اصل است وجود ندارد اما در صورتي كه اين مجوزها ضوابط رفتاري ما را نقص كنند ، نشان دهنده غير قانوني بودن مجوزهاي مورد نياز است.

AIPP يك سازمان غير انتفاعي است كه استانداردهاي حرفه اي را در بازار دارايي بين المللي مي پردازند.
از استانداردهاي AIPP  تبعيت كنند. چنين شركت هايي بايد همچون يك بازار براي خريد كنندگان بين المللي محيط بهتر و امن تري را ايجاد كنند.

© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند