انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • سازمان بهداشت و حمايت از حيوانات و خدمات دامپزشكي AHWD )  ) جمهوري قبرس تمام اطلاعات مورد نياز را در فرمت  PDF در وب سايت ارائه ميدهد. اين اطلاعات جامع ،به روز و به زبان انگليسي ميباشد.
  • PDF هاي زبان انگليسي در موضوعات زير دردسترس هستند .
  •   تقتيش مدارك ضميمه )كمك كننده ( هزينه هايي كه بايد پرداخت شوند .
  • اطلاعات عمومي در رابطه با افرادي كه با اهداف غير تجاري وارد قبرس ميشوند و اين حيوانات همراه انها ست
  •  ورود حيوانات همراه افراد به قبرس كه اصل اين حيوانات از كشورهاي third ) )جهان سوم است
  •  ورود افرادي با اهداف غير تجاري كه عضو كشورهاي اتحاديه اروپا بوده و اين حيوانات همراه انان ميباشد.
  •  به اين اسناد و مدارك ميتوان در اين صفحه وب سايت دست يافت كه به صورت زير است :    وزارت كشاورزي ، خدمات دامپزشكي

گذرنامه حيوانات اهلي خانگي اروپايي


در قبرس حيوانات اهلي به عنوان حيواناتي كه براي كمك كردن نگهداري ميشوند و به منظور اهداف تجاري نميباشند ،تعريف ميشوند . قانون قبرس و اتحاديه اروپا در اين مورد شامل   گربه ها ،سگ ها و موشهاي خرما يا راسوها ميباشد كه به عنوان حيوانات اهلي كمكي هستند .

گربه ها ، سگها و راسوهايي كه تمام نيازهاي انها برطرف شده است مي توانند بين كشورهاي عضو اتحاديه ارپا سفركنند . اين درحالي است كه انها داراي گذرنامه حيوانات اهلي اتحاديه اروپا  (EUPP ) باشد.

گذرنامه حيوانات اهلي اتحاديه اروپا براي گذراندن دوره زندگي(طول عمر(حيوانات طراحي شده است .اين گذرنامه شامل  جزئياتي از مالك حيوان اهلي و خود حيوان بوده و شامل ريز تراشه ان و يا جرئيات مربوط به هويت ان و تاريخ هاي ثبت  واكسيناسيون ان است . گذرنامه حيوان اهلي صادر ميشود و توسط دامپزشك به صورت روز نگهداري ميشود .

 توجه : سيستم جديد اتحاديه اروپا فقط در رابطه با سگها گربه ها و راسوها است .با وجود اينكه در رابطه با حيوانات ديگر نيز بررسي ميشود هنوز در قانون گذاري توافقي در اين زمينه در صلح اتحاديه اروپا و قوانين ملي انجام نشده است .

© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند