انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 در هنگام خريد يك دارايي (مال) در قبرس ، براي شهروندان غير اروپايي )غير اتحاديه اروپايي ) ويزايي به منظور توانايي مشتري براي آمدن به قبرس و بازديد از بنا در حين ساخت ، صادر مي شود. در زمان تكميل ساخت بنا ، يك ويزاي چندگانه يا همگاني (multiple visa ) صادر مي شود و مالك توانايي سفر آزادانه به قبرس و از قبرس را دارد و از سال  2010 اين ويزا به صورت خودكار به دارنده خود مجوز سفر به 27  كشور اروپايي ديگر را مي دهد.

شركت ما به تمام موكلان خود (مشتريان خود ) در دستيابي به ويزا ، در زماني كه از ما ملكي را خريداري مي كنند، كمك مي كند.
 
- در حال حاضر، مجوز (كارت ها) اقامت تنها به مليت هاي قبرسي، افرادي كه اصليت آنها از قبرس است و يا شهرونداني كه عضو ايالت هاي اتحاديه اروپا هستند، و كشور محل اقامت دائمي آنها قبرس است، صادر مي شود. يك استثناء در مورد مديران (روساي ) شركتهاي ساحلي كه آنها نيز اقامت دائمي در قبرس دارند، يعني حداقل 183 روز در سال را در قبرس زندگي مي كنند ، وجود دارد.

 شهروندان غير اتحاديه اروپايي مي توانند يك دارايي را به نام خود ثبت كنند . در صورتي كه تمايل به ثبت بيش از يك دارايي داشته باشند ، براي انجام اين كار نياز به تاسيس يك شركت )يك فرآيند ساده( وجود دارد. زمانيكه قرارداد فروش به امضاء مي رسد ، در اداره ثبت املاك ثبت  مي شود و حفظ مي شود تا به نام خريدار آن ثبت شود.

© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند