انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

معمولا هزينه ها و مطالبات مرتبط با اموال غير منقول در قبرس توسط خريدار پرداخت مي شود. اين پرداختي ها علاوه بر هزينه نقل و انتقال شامل هزينه هاي قانوني ، حق تمبر و ساير هزينه هايي كه توسط مقامات قبرس تعيين مي شوند، است.

هزينه هاي جا به جايي (نقل و انتقال):

زمانيكه خريدار دارايي را به نام خود ثبت مي كند، متعهد به پرداخت هزينه هاي جا به جايي زير كه طبق ارزش بازاري مال محاسبه مي شوند، است

 ارزش هاي بازاري در واحد پولي پوند قبرس و يورو € 
در ارزش بازاري تا سقف85430€  50.000CYP) )به ميزان 3% بايد هزينه جا به جايي پرداخت شود.
در ارزش بازاري از  (50.000CYP)  85430 € تا 170860 €  (100.000CYP ) به ميزان  5%  هزينه جا به جا يي پرداخت شود
در ارزش بازاري بالاتر از  (100000 CYP) 170860 €به ميزان   8%  بايد هزينه جا به جايي پرداخت شود.

حق تمبر عوارض

خريدار موظف به پرداخت حق تمبر به ميزان 15/0 % براي ارزش مالي تا  سقف    €170860 ((100.00 CYP است  و  20/0 %  براي ارزش مالي بالاتر از 170860€  ( 100.000 CYP ). 

قرار داد  بايد در طول  30 روز بعد از امضاي آن تمبر شود.

اگرچه تمبر نكردن قرارداد آن را از درجه اعتبار ساقط نمي كند، حق تمبر بايد قبل از ارائه به اداره ثبت املاك براي انجام برخي از عمليات اجرايي ويژه (به عمليات ويژه بالا مراجعه كنيد)، پرداخت شود. حق تمبر علاوه بر يك جريمه ، زمانيكه قرارداد به اداره ثبت املاك براي انتقال مالكيت ارائه مي شود و يا به هر بخش دولتي و يا دادگاهي منتقل مي شود ، قابل پرداخت خواهد بود.
 

  ) ماليات سود حاصل از سرمايه گذاري (   (سود حاصل از فروش املاك ، سهام و غيره )

ماليات سود حاصل از سرمايه گذاري شامل 20% سود تشخيص داده شده حاصل از اموال غير منقول فروخته شده يا سهم شركتهايي است كه سرمايه آنها در اصل شامل اموال غير منقول است.

سود حاصل به صورت اختلاف قيمت اوليه دارايي (مال) و قيمت فروخته شده آن محاسبه  مي شود. بهره پولي كه بايد   پرداخت شود، به ميزان تورم و قيمت دارايي كه سالانه  توسط  دولت محاسبه مي شود، اضافه مي شود كه از سود حاصله كسر مي شود.

افراد بايد در طول زندگي خود هزينه هاي سود حاصل از سرمايه گذاري فوق لعاده را پرداخت كنند كه به صورت زير بوده است :

اولين سود به مبلغ (CYP10.000) 17.086 € و حاصل از استفاده از هرگونه دارايي كه معاف از ماليات هستند، مي باشد. اولين سودي كه به مبلغ (15000 CYP) 25.629 € بوده و حاصل از استفاده اراضي كشاورزي توسط كشاورزان كه معاف از ماليات هستند (بسته به شرايط( است.

 اولين سود به ميزان (50.000 CYP) 85.430 €  كه حاصل از يك خانه توسط مالك آن براي سكونت درآن كه معاف از ماليات است (با توجه به شرايط)

  هزينه هاي زير به طور مجزا پرداخت نمي شوند و هر شخص تنها مجاز به پرداخت حداكثر هزينه به ميزان (50.000CYP) 85430€ در طول زندگي است. افراد غير مقيم تنها زماني كه دارايي خود را در قبرس به فروش  مي رسانند اين هزينه ها را بايد پرداخت كنند. اما آنها در صورتي كه بتوانند اثبات كنند كه مبلغ خريداري شده آنها  از طريق وجوه خارجي وارد شده از تاريخ اول آگوست 1980 تا  13 جو لاي  1990 پرداخت شده است ، معاف از ماليات خواهند بود.

خصوصيات زير مربوط به استفاده از استفاده از اموال غير منقولي است كه معاف از ماليات سود حاصل از سرمايه گذاري هستند.

 نقل و انتقال ها به دليل مرگ
  • * استفاده از آنها به صورت هديه بين بستگان تا سطح بستگان درجه
  • * هديه به شركت هاي مقروض محدود زمانيكه ، در حين نقل و انتقال و 5 سال بعد از آن ، تمامي سهامداران شركت ، اعضاي خانواده اهدا كننده هستند.
  • * هديه از طريق شركت هاي خانوادگي به اعضاي آنها ، اما تنها در مواردي كه انتقال دارايي تنها به صورت هديه مي باشد 
  •  مبادله اموال غير منقول
  •  مالكيت اجباري
  • هديه به موسسات خيريه يا جمهوري قبرس
براي كسب اطلاعات بيشتر از سايت اينترنتي وزارت دارايي قبرس بازديد به عمل آوريد: www.mof.gov.cy
© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند