انتخاب زبان:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

اگر شما به فكر خريد خانه در قبرس هستيد ، شما مي دانيد كه هيچ محدوديتي

درانتخاب نداريد.بنابراين از كجا مي فهميد كه تصميم درستي گرفته ايد؟

 درDea  co developments  ما پشت هر پروژه اي كه ساخته ايم ايستاده ايم و پاسخگو هستيم . ما مسير طولاني تري را سير مي كنيم تا از طريق ارائه كيفيت ، طرح هاي معاصر ، سازگاري با پيشرفت هاي مدرن و مناطق تفريحي همگاني كه شامل BBQS ، استخرهاي شنا ، زمين هاي بازي كودكان ، بازي بولينگ بيروني و ساير تسهيلات رضايت شما را جلب كنيم .
براي دريافت اطلاعات در مورد هر يك از خدمات ما ، فقط كافي است از يكي از مشتريان ما در مورد آن سوال كنيد

. هرگاه شما به ما نياز داشتيد، ما حتي در جزئي ترين مسائل به شما كمك مي كنيم.شركت Dea co 

در رابطه با افراد حقيقي با اشتياق و علاقه شديد واقعي براي خانه هاي واقعي فعاليت دارد.

قانون قبرس بر اساس سيستم قانوني بريتانيا بوده و بيش از 90%  جمعيت جزيره به زبان انگليسي صبحت مي كنند. اين قانون داراي يك قانون مالياتي تسهيلاتي با پايين ترين ميزان سود جهاني براي تمام شركت ها است . داراي يك سيستم مخابراتي عالي و يك سيستم بانكداري قابل اتكا است كه منجر شده است كه درقبرس بيش از60/000  شركت ساحلي در منطقه جزيره اي ثبت نام كنند و با سيستم ورودي آسان آن ، خارجي هاي بيشتر و

بيشتري ، به دنبال خريد ملك و دارايي در جزيره هستند
 ما علاوه بر معرفي آنها به بانكداران صرافان ) خود، با توجه به تمام ديدگاه هاي مالي ، به آنها در پيدا كردن يك مشاور قانوني مناسب كمك مي كنيم.

© 2018 تمامي حق و حقوق وب سايت نزد شركت Dea Co محفوظ هستند